Skip to main content

NJPW Wrestle Kingdom 16 - night 3 card announced

New Japan Pro Wrestling

New Japan Pro Wrestling

The card for night three of Wrestle Kingdom 16 has been set as it will feature the NJPW roster going up against the Pro Wrestling Noah stars.

Some of the more notable matches confirmed include NJPW's Hiroshi Tanahashi and Kazuchika Okada facing Keiji Muto and Kaito Kiyomiya.

One match will see an NJPW star team with a Noah wrestler as that will be NJPW's KENTA teaming with NOAH talent on the show, as Taichi, Minoru Suzuki and TAKA Michinoku face Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba and KENTA.

NJPW previously announced the lineups for the first two nights of Wrestle Kingdom 16. Here is the full card for the show that takes place on January 8th:

Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. Keiji Muto & Kaito Kiyomiya

Shingo Takagi, Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Katsuhiko Nakajima, Kenoh, Manabu Soya, Tadasuke and Aleja

SHO vs. Atsushi Kotoge

Scroll to Continue

Recommended Articles

EVIL & Dick Togo vs. Go Shiozaki & Masa Kitamiya

Taichi, Minoru Suzuki & TAKA Michinoku vs. Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba & KENTA

Zack Sabre Jr. & Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji & Ogawa Yoshinari

Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Daisuke Harada, Hajime Ohara, Daiki Inabe, Yoshiki Inamura & Kinya Okada

El Desperado & DOUKI vs. YO-HEY & NOSAWA RONGAI

Taiji Ishimori & Gedo vs. HAYATA & Seiki Yoshioka

Pre-show match: Kosei Fujita vs. Yasutaka Yano

Pre-show match: Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Yuji Nagata vs. Muhammad Yone, King Tany & Saito Akitoshi